Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (500)
Legislativa (199)
Šlechtění (229)
Výběry býků (317)
Výstavy (279)
Zdraví (231)
Pozvánky (398)
Zajímavosti (240)
Ze svazu (454)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Novela zákona o ekologickém zemědělství

05.12.2019,  Kamil Malát  

Hospodaření v systému ekologického zemědělství je mezi chovateli skotu bez tržní produkce mléka velmi populární. Aktuálně je již každá druhá masná kráva chována v režimu BIO. Zhruba poloviny chovatelů masného skotu se tak přímo dotkne evropské nařízení 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, které bude přímo použitelné ve všech členských státech od ledna 2021. Z těchto důvodů byla připravena i novela české právní normy k EZ. Návrh novely zákona o ekologickém zemědělství se aktuálně nachází ve vnitřním připomínkovém řízení. Co tato novela, která by měla nabýt účinnosti ve stejném termínu jako evropský předpis, přináší?

Jak již bylo zmíněno, hlavním cílem návrhu zákona je adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrhem se dále provádí adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

V rámci adaptace na výše uvedené předpisy EU návrh obsahuje například:

• vytvoření elektronické databáze ekologicky chovaných zvířat,
• úpravu okruhu subjektů, majících povinnost registrace do systému ekologického zemědělství,
• úpravu délky platnosti certifikátů bioproduktů v návaznosti na četnost kontrol,
• úpravu skutkových podstat přestupků fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob a pověřených osob,
• nahrazení termínu „osvědčení o původu“ bioproduktu v praxi již užívaným termínem „certifikát“ bioproduktu,
• zařazení osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin do kategorie bioproduktů, zatímco podle dosud platné právní úpravy spadal do kategorie ostatní bioprodukt.

Vzhledem k tomu, že poslední rozsáhlejší novelizace zákona o ekologickém zemědělství proběhla již v roce 2011, je třeba reagovat na poznatky z aplikační praxe. Nad rámec adaptace návrh obsahuje například:

• nahrazení termínu „ekologický podnikatel“ v praxi již užívaným termínem „ekologický zemědělec“,
• upřesnění způsobu označování bioproduktů, certifikovaných na území České republiky, vnitrostátním logem pro ekologickou produkci,
• úpravu skutkových podstat přestupků fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob a pověřených osob s ohledem na praktické poznatky,
• zavedení možnosti, aby v zájmovém chovu na ekofarmě mohly být chovány ty druhy hospodářských zvířat, které nejsou předmětem podnikání v ekologickém zemědělství,
• zveřejnění vzoru žádosti o registraci v systému ekologického zemědělství na internetových stránkách ministerstva.

Základní údaje o EZ:

• 505.615 ha v EZ, z toho 427.717 ha TTP
• 115.346 KBTPM chovaných v EZ
• 4.399 farmářů zapojených v EZ
• Další statistické údaje lze získat z Ročenek EZ, které jsou dostupné ZDE


Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz