Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (497)
Legislativa (196)
Šlechtění (222)
Výběry býků (309)
Výstavy (275)
Zdraví (229)
Pozvánky (392)
Zajímavosti (234)
Ze svazu (440)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Dotace

14.05.2020
Aktualizace databáze plemenných býků
Databáze plemenných býků na adrese www.db.cschms.cz byla aktualizována o býky vybrané v druhém turnusu a také o další, nově zapsané plemeníky. U býků z odchoven byly přidány i fotky. Věděli jste, že když zadáváte do burzy zvířat nabídku na prodej plemenného býka a uvedete jeho státní registr, že se tento údaj automaticky prováže s databází býků a zájemci si tak snadno mohou dohledat všechny důležité informace o nabízeném plemeníkovi?
 Kamil Malát

11.05.2020
Zpřesnění podmínek pro dotace na welfare
Ministerstvo zemědělství vydalo minulý týden zpřesnění Zásad, kterými se stanovují pravidla pro žádosti a výplatu národních zemědělských dotací. Změny se týkají i dotačních opatření 20.D. spojených s welfare skotu bez tržní produkce mléka. Jedná se zejména o drobná zpřesnění výkladu, kdy například u podopatření 20.D.f. nebude dotace vyplácena dle průměrného stavu, ale skutečného počtu telat na základě skutečných krmných dní. Kompletní výčet změn najdete v přiloženém odkazu.
 Kamil Malát

29.04.2020
Revize dotačních ploch na ošetřování travních porostů
Regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Správy jednotlivých národních parků aktuálně provádějí na pokyn Ministerstva životního prostředí revizi podkladů v LPIS pro poskytování dotací v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření. Důvodem jsou končící závazky, kdy předpokladem pro uzavření nových je přehodnocení vhodnosti zařazení pozemků do jednotlivých titulů. Kromě požadavků na péči potřebnou k zachování či rozvoji cílového biotopu, nebo na ochranu cílového druhu, je při vymezování vhodných titulů posuzován i aktuální stav travního porostu a provozní možnosti a potřeby daného zemědělského subjektu.
 Kamil Malát

23.04.2020
EK zavádí balíček podpory pro mléko a hovězí maso
Evropská komise oznámila, že zemědělským odvětvím, která strádají v důsledku omezení související s pandemií korovaviru covid-19, bude poskytnuta další podpora. Komise poskytne peníze na nákup a dočasné skladování sušeného odstředěného mléka, másla, sýra a hovězího masa. Evropská sedmadvacítka členských států musí opatření ještě formálně přijmout, nicméně Komise usiluje o to, aby tato opatření vstoupila v platnost před koncem měsíce po dobu nejméně dvou a nejvýše šesti měsíců. Cílem evropské pomoci je stabilizace trhů a cen.
 Kamil Malát

17.04.2020
PGRLF otevírá program Podpora nákupu půdy
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spouští od pondělí 20. dubna 2020 od 9 hodin příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy. Program bude otevřen po dobu následujících tří měsíců, tj. do 20. července 2020. V souvislosti s otevřením kola příjmu žádosti prošel program Podpory nákupu půdy drobnými úpravami. Přičemž nejdůležitější jsou, že podání žádostí probíhá pouze prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách www.pgrlf.cz, a dále sazba podpory bude stanovena až po ukončení příjmů žádostí daného kola.
 Kamil Malát

08.04.2020
Příjem Jednotné žádosti 2020 otevřen
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spustil od 8. dubna příjem Jednotných žádostí (JŽ) na rok 2020. Jedná se o univerzální formulář, jehož prostřednictvím mohou zemědělci získat finanční podporu na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova. Každý rok si tuto žádost podá přes 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno přes 30 miliard korun. Řádný termín na podávání žádostí je v letošním roce v návaznosti na epidemii COVID-19 prodloužen až do 15. června oproti tradičnímu květnovému termínu.
 SZIF

02.04.2020
Nové metodické příručky pro rok 2020
Ministerstvo zemědělství vydalo metodické příručky k několika nařízením vlády, kterými se stanovují podmínky pro hlavní zemědělské dotace. Metodiky se týkají ekologického zemědělství (EZ), agroenvironmentálně klimatických opatření (AEKO), méně příznivých oblastí (ANC a LFA), plateb v oblastech Natura 2000 a dobrých životních podmínek zvířat. Metodika pro přímé platby byla vydána již dříve. Všechny metodické příručky si můžete stáhnout v odkazu níže.
 Kamil Malát

27.03.2020
Rozpočet MZe bude posílen o 4,3 milirady korun
V rámci opatření pomoci jednotlivým sektorům postiženým současnou situací ohledně omezení spojených s výskytem koronaviru se podařilo Ministerstvu zemědělství na vládě vyjednat posílení rozpočtu MZe o 4,3 miliardy korun. Největší část (3,3 mld. Kč) by měla směřovat na Program rozvoje venkova. Většina peněz, celkem 2,3 miliardy korun, by měla jít na investice do zemědělských podniků. Dalších šest set milionů korun dostanou zemědělci na zlepšení životních podmínek zvířat, zbylých 400 milionů korun dostanou lesníci na pořízení techniky pro boj s kůrovcem. O měsíc se posune i termín po podání Jednotné žádosti.
 Kamil Malát

26.03.2020
Zásah vyšší moci - telata masného typu
Došlo u vás po podání žádosti o dotaci nebo v průběhu plnění podmínek k nějaké neočekávané události jako je úmrtí, změna majitele či jiný zásah vyšší moci? Pak tuto skutečnost musíte nahlásit na SZIF a to prostřednictvím tomu určeného formuláře. V případě, že se tato změna týká platby na telata masného skotu, je nutné podat ohlášení vždy, když dojde k převodu a to buď během kontrolního období, nebo po jeho skončení. Pokud dojde k převodu po skončení kontrolního období nabyvatel do ohlášení uvede registrační číslo svojí žádosti o dotaci a připíše, že se jedná o právní nástupnictví.
 Kamil Malát

25.03.2020
Rozpočet PGRLF bude letos navýšen o 1 miliardu
Rozpočet Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu bude v letošním roce navýšen o 1 miliardu korun. PGRLF o tom informoval ve své tiskové zprávě. Toto navýšení je reakcí na současnou situaci související s šířením nákazy covid-19. V případě stávajících komerčních úvěrů bude PGRLF v odůvodněných případech akceptovat odložení splátek. Fond bude tedy poskytovat úrokovou podporu i na splátkách, které budou na základě ujednání mezi úvěrující bankou a klientem PGRLF odloženy oproti původnímu splátkovému kalendáři, a to při dodržení maximálních lhůt uvedených v pravidlech programu.
 Kamil Malát

Strana:  1  2  3  4  5  6  » 
  Vyhledat na webu ČSCHMS:
  Genomická selekce:
Seznamy zvířat vybraných pro potřeby vytvoření referenční populace pro budoucí odhad GEPH zobrazíte kliknutím na obrázek.
» návod zde (pdf soubor) «

  Přihlášení do MaSkota:
  Kalendář akcí:
Květen 2020
     1  3 
 6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
  YouTube kanál ČSCHMS:
  Počet členů ČSCHMS:
Aktuální počet členů ČSCHMS: 1087
z toho: 678 řádných • 395 zájmových • 14 čestných (stav k 5.3.2020)
» Přihláška do ČSCHMS zde «
  Novinky emailem:
Chcete být pravidelně informováni o novinkách na tomto webu? Stačí pouze zadat Vaši emailovou adresu.
  Tržní zpravodajství:
Zprávy SZIF a ČMSCH o trhu se skotem a hovězím masem:
» cenová hlášení - JUT skot «
» zprávy z trhu s hovězím «
» statistiky - počty skotu v ÚE «
  Anketa týdne:
Jak to u vás vypadá aktuálně se suchem a možností pastvy skotu?
30 %
je to nejhorší co pamatuji, ještě vůbec nepasu
24 %
vyhnal jsem, ale musím trochu přikrmovat
23 %
žádná sláva, ale nedávné deště růst trávy oživily a nepřikrmuji
24 %
je to stejné jak dřív, tráva roste a bez problémů pasu
Hlasovalo 682 lidí
  Parazitózy masného skotu:
  Navštivte spřátelené weby:
  Prezentace chovatelů:
Prezentace chovatelů s kontaktními údaji a charakteristikou farmy:
» aberdeen anguslimousine «
  Oblíbené plemeno:
Nevyhovuje Vám fotka v záhlaví webu? Chcete si změnit vzhled stránek? Vyberte si níže Vaše oblíbené plemeno...
AA BM BA GA GS HE HI
CH LI MS PI SA AU PA
SH TX BB WA VV MM DX
30 let svazu
  Původ hovězího masa:
Chcete si ověřit původ vámi zakoupeného hovězího masa?
Zadejte číslo zvířete:
CZ-
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz