Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (503)
Legislativa (199)
Šlechtění (231)
Výběry býků (319)
Výstavy (287)
Zdraví (231)
Pozvánky (399)
Zajímavosti (248)
Ze svazu (465)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Šetření k ekonomice masného skotu

12.02.2020,  Kamil Malát  

Stejně jako v minulosti, tak i letos se na vás obracíme s žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku týkajícího se ekonomiky masného skotu. Poskytnuté údaje budou sloužit k analýze výsledků chovu krav bez tržní produkce mléka za rok 2019, ke specifikaci a vyjádření důležitosti hlavních faktorů, které ovlivňují rentabilitu chovu KBTPM a případně i k obhajobě dobrovolné vázané platby na telata masného typu. Získaná data budou zpracována ve Výzkumném ústavu živočišné výroby a zapojeným chovatelům budou zaslány výsledky společně s průměrnými údaji za celý soubor zúčastněných podniků. Samozřejmostí je zachování anonymity respondentů.

Každým rokem se zvyšují početní stavy krav bez tržní produkce mléka (KBTPM), což hovoří o významnosti tohoto odvětví v zemědělství v ČR. Významným aspektem každého chovu je jeho ekonomická stránka, neboť cílem každého podnikání je dosahování zisku. Komplexní posouzení ekonomické efektivity podniku i celého odvětví není možné provést bez kvalitních vstupních dat. Proto se na vás obracíme jménem Výzkumného ústavu živočišné výroby s žádostí o vyplnění stručného dotazníku na ekonomiku chovu krav bez tržní produkce mléka. Dotazník obsahuje základní otázky týkající se chovu krav bez tržní produkce mléka v ČR a jeho ekonomické stránky.

Průměrné celkové náklady u souboru podniků za rok 2018 činily 33,7 tis. Kč na jednu chovanou krávu, tj. 92,3 Kč na krmný den a 37,2 tis. Kč na jedno odchované tele. Při srovnání nákladů na krávu a rok s roky předešlými je patrné, že od roku 2013 se náklady každým rokem mírně zvyšují. V roce 2018 náklady meziročně stouply o 860 Kč na krávu a rok (+ 3 %) a byly nejvyšší ze zkoumaných let. Meziroční zvýšení bylo zapříčiněno zejména růstem pracovních nákladů a nákladů na krmiva. Nejvíce v letech hodnocení kolísaly odpisy a ostatní náklady. Odpisy krav jsou dány roční obměnou stáda, náklady na odchov jalovic a tržbami za prodej vyřazených krav. Výše ostatních nákladů je z velké míry ovlivněna způsobem evidování a účtování jednotlivých nákladových položek. V roce 2018 byly (podobně jako v letech minulých) největšími náklady krmiva (22 %), pracovní náklady (19 %), vnitropodnikové náklady (14 %) a ostatní náklady (13 %).

Výnosovou stranu chovu tvoří příjmy za prodej telat (k dalšímu chovu či na jatka v ČR nebo v zahraničí) a ocenění telat využitých v rámci vlastního chovu. Z hodnocených šesti let byly tyto tržby nejvyšší v roce 2018. Při téměř stejném počtu odchovaných telat jako ve dvou předešlých letech byly nejvyšší tržby způsobeny vyšší cenou za tele (prodej často realizován na zahraničních trzích). Bez započítání dotací vychází v chovu ztráta ve všech sledovaných letech (rentabilita -42 až -46 %), což hovoří o nutnosti státní podpory tohoto sektoru. Při zohlednění dotací bylo dosaženo v každém roce kladného výsledku hospodaření (rentabilita +2,1 až +8,7 %). V roce 2018 rentabilita meziročně mírně poklesla v důsledku již zmíněného růstu průměrných ročních nákladů chovu.

Vyplněný dotazník prosím zašlete nejpozději do 6. dubna 2020 na emailovou adresu syrucek.jan@vuzv.cz. Děkujeme za spolupráci.

Veškeré dotazy směřujte na níže uvedenou kontaktní osobu. Děkujeme za vyplnění!

Ing. Jan Syrůček
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Přátelství 815
104 00 Praha-Uhříněves
tel: +420 267 009 529
e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz


Dotazník KBTPM rok 2019.xlsx, 38 kB
Dotazník pro sledování ukazatelů chovu krav bez tržní produkce mléka za rok 2019

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz